Avogacía

Índice de artigos
Avogacía
Page #
Todas as páxinas

O EXERCICIO DA AVOGACÍA
OS COLEXIOS DE AVOGADOS
A INCAPACIDADE
AS PROHIBICIÓNS
AS INCOMPATIBILIDADES
A RESPONSABILIDADE
O SEGREDO PROFESIONAL
OS HONORARIOS
A PUBLICIDADE
A MUTUALIDADE


O EXERCICIO DA AVOGACÍA

A colexiación é obrigatoria para poder exercer a Avogacía en España. A incorporación a un só Colexio de Avogados é suficiente para exercer en todo o territorio nacional sendo ese Colexio o do domicilio profesional único ou principal. Este sistema de colexiación única facilita a mobilidade profesional do avogado, ao permitir o libre exercicio en todo o ámbito estatal sen necesidade de máis trámites que os imprescindibles, e potencia a libre elección do avogado por parte do cliente.
Para actuar profesionalmente no ámbito territorial de calquera Colexio diferente ao que estivese incorporado, non poderá esixirse á avogado habilitación ningunha nin pago de contraprestacións económicas distintas daquelas que se esixan habitualmente aos colexiados do Colexio onde vaia a intervir.
Pola contra, cando un avogado vaia a exercer nun territorio diferente ao do seu colexiación, debe comunicalo ao Colexio en cuxo ámbito vaia a intervir directamente, a través do propio Colexio ao que estea incorporado, do Consello Xeral da Avogacía Española ou do correspondente Consello Autonómico.
Todo avogado incorporado a calquera Colexio de Avogados de España poderá prestar os seus servizos profesionais libremente en todo o territorio do Estado, no resto dos Estados membros da Unión Europea e nos demais países, con arranxo á normativa vixente.
O exercicio da Avogacía poderá desenvolverse individualmente por conta propia, como titular dun despacho, ou por conta allea, como colaborador dun despacho individual ou colectivo. Igualmente, os avogados poderán exercer a Avogacía colectivamente, mediante a súa agrupación baixo calquera das formas lícitas en dereito, incluídas as sociedades mercantís, así como asociarse en réxime de colaboración multiprofesional con outros profesionais liberais non incompatibles.
Por último, hai que facer referencia á disposición adicional primeira da Lei 22/2005, de 18 de novembro, pola que se incorporan ao ordenamento xurídico español diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidade de productos enerxéticos e electricidade e do réxime fiscal común aplicable ás sociedades matrices e filiais de estados membros diferentes, e regúlase o réxime fiscal das achegas transfronteirizas a fondos de pensións no ámbito da Unión Europea.
Esta disposición sinala que "A actividade profesional dos avogados que prestan servizos retribuídos, por conta allea e dentro do ámbito de organización e dirección do titular dun despacho de avogados, individual ou colectivo, terá a consideración de relación laboral de carácter especial, e iso sen prexuízo da liberdade e independencia que para o exercicio da devandita actividade profesional recoñecen as leis ou as normas éticas ou deontolóxicas que resulten de aplicación. Non se considerarán incluídos no ámbito da relación laboral que se establece nesta disposición, os avogados que exerzan a profesión por conta propia, individualmente ou asociados con outros. Así mesmo, tampouco estarán incluídas as colaboracións que se concerten entre avogados cando se manteña a independencia dos respectivos despachos."
Esta disposición deu lugar á regulación polo Goberno (Real Decreto 1331/2006 publicado no BOE de 18 de novembro) da "relación laboral de carácter especial dos avogados" que prestan os seus servizos en despachos de avogados, individuais ou colectivos"

 O Consello

O Consello da Avogacía Galega é o organo superior da organización administrativa da Avogacía de Galicia. Aglutina aos sete colexios de avogados de Galicia e ten a súa sede na Coruña. Ler máis

Axenda de Cursos

Decembro 2014
L M M X V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Opciones

foro
contacto
canakkale canakkale canakkale truva search canakkale vergi mevzuati bagimsiz denetim Mevzuat Kanunlar web security engelliler bilisim teknoloji sgk bagimsiz denetim bagimsiz denetim sorgulama internet security mevzuat vergi ve sgk mevzuati
bayan escortmobilya dekorasyon liposuction tatil satis egitimi escort ankara